Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Νομίζω έχω κληρονομήσει τα νεύρα κ το άγχος όλου του γενεαλογικού μου δέντρου.