Κυριακή, 14 Απριλίου 2019

Είμαστε οι επιλογές μας, μαλακισμενες βέβαια αλλά επιλογές μας.