Κυριακή, 7 Απριλίου 2019

- Απο αγγλικά πως πάμε;
- Μητρική μου γλώσσα.
- Μια πρόταση με την έννοια σπίτσλες.
- Έμεινα μαλάκας.
- Θα σας ειδοποιήσουμε.