Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019

Ελληνικό όχημα λέει στη Σελήνη,κανονίστε να πάει ανασφάλιστο και χωρίς ΚΤΕΟ να γελάει μαζί μας το σύμπαν