Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Αγαπώ τους ανθρώπους που, παρά τις πληγές τους,συνεχίζουν να δίνονται με πάθος.