Κυριακή, 7 Απριλίου 2019

Φοβερή ιδέα να πηγαίνω γυμναστήριο το πρωί στις 8 πριν τη δουλειά, έτσι χάνω κάθε όρεξη για ζωή με τη μία αντί να την χάνω αργά και βασανιστικά μέσα στο 8άωρο