Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

-Αυτός εκεί είναι τέρας μορφώσεως
-Άντε ρε.
-Έχει πάρει τρία μάνστερ