Σάββατο, 6 Απριλίου 2019

Η κοπέλα μου είπε ότι δεν της δίνω σημασία. Δεν ήξερα καν ότι έχω κοπέλα