Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

Ο ερωτας δεν περνάει με τον χρόνο αλλά με την ξενερα ....