Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

Κανονικά οι εκατόν είκοσι δόσεις στην εφορία θα έπρεπε να συνοδεύονται και με αύξηση πεντακοσιων ευρώ του μισθού για να πληρωθούν οι εκατόν είκοσι δόσεις στην εφορία.