Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

Δεν με φοβίζει η δέσμευση αλλά η σπατάλη του χρόνου.