Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

Θα πηγαίνω στις εκκλησίες και θα συνοδεύω τις γριούλες για να κοινωνήσουν. Θα γίνω ιεροσυνοδός.