Σάββατο, 6 Απριλίου 2019

-Με τι ασχολείσαι;
-Είμαι μοντέλο. Κάνω φωτογραφίσεις.
-Για...;
-Γεια σου κι εσένα.