Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019

Αυτά τα βλέμματα στις μονομαχίες στα καμποϊκα τα ανταλλασουμε και στο χωριό με άλλες οικογένειες στην εκκλησία