Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

Παλιά πουτανα νυν θεουσα.
Αυτή και αν είναι μάστιγα!