Κυριακή, 7 Απριλίου 2019

Αν σκέφτεσαι αν πρέπει να χωρίσετε.
Πρέπει.