Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

Δεν ήταν λιγότερη παλιά η βλακεία, απλώς δεν είχαμε ίντερνετ.