Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019

- Πέρασα και λίγο από το γιατρό
- Γιατί τι έχεις;
- Τίποτα, είναι ορθοπεδικός μου φίλος