Σάββατο, 6 Απριλίου 2019

θα γυρίσει από Αμερική ο Τσίπρας και θα μιλάει τα ελληνικά σαν την Καλομοίρα