Σάββατο, 6 Απριλίου 2019

Πρώτη σειρά σήμερα στο θέατρο και τέτοια αγωνία να μην με πάρει ο ύπνος και ξεφτυλιστω ούτε οταν
με είχε πιάσει κόψιμο στην σκοπιά στο στρατό και περίμενα το περίπολο να με αλλάξει.