Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019

-Καλά έχω λαλήσει.
-Κι εγώ.
-Κι εγώ.
-Κι εγώ.
-Θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες.