Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

Ένα ταξίδι ενός βήματος ξεκινάει με χιλιάδες μέτρα κάποιες φορές..