Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019

Αν πάτε στο χωριό και σας ρωτήσουν αν μπορείτε να βρείτε με το κινητό τις συντεταγμένες για τα χωράφια τους, κάντε πως δεν ακούσατε ή καλύτερα πέστε κάτω και κάντε τον πεθαμένο