Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

Αν έρθει πελάτης νωρίτερα απ' τον καφέ σου, αναγκαστικά τον σκοτώνεις.