Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Εδώ δεν πιάνουν τα εννοούμενα, θα πιάσουν τα υπονοούμενα.