Τρίτη, 14 Μαΐου 2019

Δεν υπάρχει τίποτα που να διορθώνει το μίσος.