Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

-Πως νιώθεις αυτη τη περίοδο;
-Παραγωγική.
-Και τι παράγεις;
-ΝΕΥΡΑ.