Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Μεταφορικό μέσο που μεταφέρει τις κότες.

Πουλπουλπουλμαν

ΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΤΙΜΑΛΑΚΑΣΕΙΜΑΙ