Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

-μάνα,για τον πονοκέφαλο,τι είναι καλύτερο να πάρω;
-διαζύγιο λεβέντη μου και θα ηρεμήσει σίγουρα το κεφάλι σου.