Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Και πού ξέρεις...μπορεί την ίδια ώρα που σκέφτεσαι κάποιον,να σκέφτεται κι αυτός εσένα.