Τρίτη, 14 Μαΐου 2019

Πιο εύκολα γλυτώνεις από χαρο παρά από ηλιθιο ..