Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019

Τί είναι αυτά τα κομμουνιστικά του Κούλη να δουλεύουμε 7 μέρες την εβδομάδα; Δηλαδή τις νύχτες τί θα κάνουμε;Θα κωλοβαράμε;