Σάββατο, 4 Μαΐου 2019

Καλά λέει,έχεις δίπλα σου μπάντζι τζάμπινγκ και δεν έχεις κάνει τόσα χρόνια; Φιλαράκι και λατομείο έχω δίπλα αλλά δεν πήγα να σπάω το βουνό.