Τετάρτη, 1 Μαΐου 2019

-Θέλω να έρθουμε πιο κοντά.
-Θα κολλήσουμε ψείρες.