Κυριακή, 12 Μαΐου 2019

Δοτικός άνθρωπος είναι αυτός που τον δίνει παντού;