Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Έχεις ξεχειλωσει μου λέει λες και είμαι βρακι.