Σάββατο, 4 Μαΐου 2019

"Μια μέρα συνειδητοποίησα,
λόγω κάποιων απρόβλεπτων γεγονότων της ζωής,
πως ένα πράγμα που ήταν έτσι,
ήταν παράλληλα και αλλιώς."