Τρίτη, 14 Μαΐου 2019

-μη με διακόπτεις όταν μιλώ
-μα, δεν μιλάς
-νάτο πάλι