Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019

Καλή κοπέλα να ναι και να θεωρεί ότι η πάλη των τάξεων παραμένει ιστορικά αδικαίωτη