Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

Απομακρύνετε απ’ τη ζωή σας, τους τοξικούς ανθρώπους. Μ’ οποιοδήποτε κόστος.