Τρίτη, 14 Μαΐου 2019

Όπως λέει κι ένας φίλος, η διάθεση των ανθρώπων φτιάχνει τον καιρό.