Τρίτη, 14 Μαΐου 2019

Με τους εχθρούς μου τα βρήκα, οι φίλοι με δυσκολεύουν.