Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

- Πως είμαι με αυτά τα γυαλιά?
- Σα μαλάκας
- Χωρίς τα γυαλιά?
- Σα μαλάκας