Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019


Τον άλλο τον έστειλα για κοντισιονερ και μου έφερε Λενόρ χρυσό