Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019

Έχετε μπερδέψει την αυτοπεποίθηση με την έπαρση και όπου και να κοιτάξεις βλέπεις  ξινές και μαλάκες.