Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι δοτικοί άνθρωποι στο τέλος παίρνουν τα αρχιδια τους.