Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019

Εντωμεταξύ κοροϊδεύετε τους υδραυλικούς στα ίντερνετς και μου ήρθαν και οι δυο με το παντελόνι ανεβασμένο στις μασχάλες σαν τον Γκιωνάκη