Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019

- Μαμά μαμά, πως γνώρισες τον μπαμπά;
- Καβαλάρης παιδί μου, πάνω σε οπτικές ίνες και πυροβολούσε με καπς λοκ.