Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019

-Τι ψάχνεις σε μία σχέση;
-Πως θα χωρίσω