Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019

Με κοιτάς επίμονα στο αυτοκίνητο;
Θα σου στείλω φιλάκι.
Όποιος/α κι αν είσαι.